Đào tạo Đại học

Chường trình đào tạo đại học

Đào tạo đại học Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh:

Ngành đào tạo:

1. Kỹ thuật Địa chất (có 2 chuyên ngành: (1) Địa kỹ thuật, (2) Tìm kiếm thăm dò khoáng sản) 

2. Địa chất học (có 6 chuyên ngành: (1) Địa chất Dầu khí, (2) Địa chất Thủy văn-Công trình, (3) Địa chất Môi trường, (4) Địa chất Biến, (5) Địa chất Khoáng sản, (6) Ngọc học) 

  • MỤC TIÊU CHUNG

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có kiến thức nền tảng và chuyên môn vững vàng, có trí lực, phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp tốt nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực cho lĩnh vực địa chất nói riêng cũng như cho sự phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

  • MỤC TIÊU CỤ THỂ

Sinh viên tốt nghiệp ngành Địa chất học được trang bị các kiến thức và kỹ năng:

  1. Kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, chính trị xã hội và kinh tế, đáp ứng cho sự phát triển toàn diện của cá nhân.
  2. Kiến thức nền tảng địa chất vững vàng và chuyên môn sâu đủ năng lực giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực được đào tạo.
  3. Các kỹ năng cá nhân, kỹ năng giao tiếp xã hội, kỹ năng làm việc nhóm và đạo đức nghề nghiệp tốt đáp ứng môi trường làm việc chuyên nghiệp đa ngành, đa quốc gia.
  4. Kỹ năng tư duy hệ thống từ phát hiện vấn đề, hình thành ý tưởng, xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động trong thực tiễn nghề nghiệp và xã hội.
  • CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng và cơ hội học tập, nghiên cứu và làm việc trong các viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý Nhà nước và các công ty hoạt động trong lĩnh vực địa chất hoặc các lĩnh vực có liên quan trong nước và quốc tế:

 - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các công ty trong và ngoài nước: PVD, Cuu Long JOC, PVEP, Con Son, Lam Son, Phu Quy, JVPC, Vietsopetro...

- Phòng giám định, các Ngân hàng trong và ngoài nước: PNJ Phú Nhuận, Công ty SJC…

- Tổng công ty xây dựng công trình, giao thông, thủy lợi, các công ty quản lý môi trường đô thị...

- Các công ty về địa chất, khoáng sản, Sở Khoa học Công nghệ, SởTài nguyên và Môi trường.

- Các cơ quan nghiên cứu và quản lý về tài nguyên biển.

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C, lầu 1, phòng C12A

Search VN