Đào tạo đại học

Đào tạo đại học
Thông tin đào tạo đại học

Đào tạo sau đại học

Đào tạo sau đại học
Thông tin đào tạo sau đại học

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C, lầu 1, phòng C12A

Search VN