KHÓA HỌC NGẮN HẠN ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN Mô hình mỏ quặng và chiến lược tìm kiếm thăm dò

Lớp học "Mô hình mỏ quặng và chiến lược tìm kiếm thăm dò"
Khóa học ngắn hạn của Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM được trình bày bởi các chuyên gia chuyên ngành địa chất khoáng sản và tìm kiếm thăm dò, có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu, giảng dạy và sản xuất.
Khóa học cung cấp cơ sở lý thuyết cốt lõi và cập nhật những kết quả nghiên cứu mới nhất của thế giới về một số loại hình nguồn gốc mỏ quan trọng, bao gồm các mỏ: (1) Porphyry, (2) Nhiệt dịch nông HS & LS-IS, (3) VHMS, (4) IOCG, (5) Au tạo núi/ Orogenic Au, (6) Au kiểu Carlin/ Carlin-type Au, (7) Cu giả tầng/ Seddiment-hosted Cu, (Zn-Pb giả tầng/ trầm tích-phun trào/ Sediment-hosted Zn-Pb/ SEDEX, và (9) mỏ Uranium. Khóa học giới thiệu các đặc điểm riêng của mỗi một loại hình mỏ nguồn gốc bao gồm: vị trí địa chất-kiến tạo, các đặc điểm quặng hóa, nguồn gốc và cơ chế thành tạo quặng, các yếu tố khống chế quặng hóa. Từ đó đưa ra các chiến lược tìm kiếm và thăm dò thích hợp, giảm thiểu rủi do trong đầu tư khoáng sản. Khóa học còn giới thiệu ứng dụng một số phương pháp địa hóa đồng vị phục vụ nghiên cứu và sản suất địa chất.
Thời gian: Ngày 21-25/11/2022 (9am – 4pm)
---- Khóa học không thu phí, có tea break giữa giờ !!! ----
Link đăng ký khóa học: https://bit.ly/3NUwpp9

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C, lầu 1, phòng C12A

Search VN