Thông báo xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2021- đợt 1

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

 TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:   272/KHTN-SĐH TPHCM, ngày 29 tháng 3 năm 2021

 

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN

ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2021- ĐỢT 1

(Địa chỉ trang web: https://sdh.hcmus.edu.vn/)

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo kế hoạch xét tuyển vào trình độ thạc sĩ năm 2021- đợt 1 như sau:

1. DANH SÁCH CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN, CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN: (phụ lục 1)

2. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN: Ứng viên đăng ký xét tuyển vào trình độ thạc sĩ phải thỏa các điều kiện sau đây:

2.1 Về văn bằng tốt nghiệp đại học:

Ứng viên là người tốt nghiệp trình độ đại học ngành đúng (phụ lục 2), ngành gần (phụ lục 3) với ngành đăng ký xét tuyển trình độ thạc sĩ và phải thỏa một trong các điều kiện sau:

 1. Người tốt nghiệp đại học các chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định hoặc đánh giá theo các bộ tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, gồm: AUN-QA, AACSB, ACBSP, ABET, EUR-ACE, FIBAA, CTI.
 2. Người tốt nghiệp đại học chính quy từ các cơ sở đào tạo đạt chuẩn kiểm định hoặc đánh giá theo các bộ tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, gồm: AUN-QA, HCERES  có điểm trung bình tích lũy ở bậc đại học từ 7.0 điểm trở lên (theo thang điểm 10);
 3. Người tốt nghiệp chương trình kỹ sư, cử nhân tài năng của ĐHQG-HCM và ĐHQG-HN;
 4. Người tốt nghiệp chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ GD&ĐT- Việt Nam và có điểm trung bình tích lũy từ 7.0 điểm trở lên (theo thang điểm 10);
 5. Người tốt nghiệp đại học chính quy ngành gần với ngành đăng ký xét tuyển và đạt loại giỏi có điểm trung bình tích lũy từ 8.0 điểm trở lên (theo thang điểm 10);
 6. Sinh viên các ngành đào tạo liên thông từ trình độ đại học lên trình độ thạc sĩ của ĐHQG-HCM;
 7. Người tốt nghiệp đại học có chứng chỉ quốc tế GMAT (Graduate Management Admission Test), GRE (The Graduate Record Examination) hoặc đạt kỳ thi đánh giá năng lực sau đại học của Đại học Quốc gia còn trong thời gian 2 năm tính từ ngày thi chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển;
 8. Người nước ngoài và phải đạt trình độ tiếng Việt tối thiểu từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

2.2Về thời gian sau khi tốt nghiệp đại học: Văn bằng tốt nghiệp đại học còn trong thời hạn tối đa 24 tháng, tính từ ngày ký văn bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.

2.3. Về trình độ ngoại ngữ: Có năng lực ngoại ngữ như qui định tại phụ lục 4 thông báo này.

2.4.  Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.

2.5. Có đủ sức khỏe để học tập.

2.6. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của thông báo này.

3. HÌNH THỨC XÉT TUYỂN:

 • Sơ tuyển hồ sơ đăng ký: Ứng viên đạt yêu cầu về điều kiện xét tuyển như qui định tại mục 2.
 • Phỏng vấn xét tuyển: Ứng viên đủ điều kiện về hồ sơ dự tuyển sẽ tham gia buổi phỏng vấn chuyên môn dự kiến trong thời gian từ ngày 19/4/2021 đến 23/4/2021.
 • Trình độ ngoại ngữ:
  • Khi nộp hồ sơ, Ứng viên đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ như qui định tại phụ lục 4 thì được xét miễn thi môn ngoại ngữ.
  • Khi nộp hồ sơ, Ứng viên chưa đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ như qui định tại phụ lục 4 thì phải đăng ký dự thi môn ngoại ngữ (mẫu 3). Ứng viên được chọn đăng ký thi 1 trong 4 ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Trung. Ngày thi môn ngoại ngữ là sáng ngày 23/5/2021.
  • Ứng viên được nộp bổ sung văn bằng/ chứng chỉ ngoại ngữ đến trước 16g00 ngày 20/5/2021. Sau 16g00 ngày 20/5/2021 nếu Ứng viên không nộp bổ sung văn bằng/ chứng chỉ ngoại ngữ và không dự thi môn ngoại ngữ sẽ bị hủy kết quả xét tuyển.

4. TIÊU CHÍ XÉT TUYỂN

 • Kết quả phỏng vấn chuyên môn: Điểm phỏng vấn ≥ 5.0 điểm
 • Trình độ ngoại ngữ: thuộc diện miễn thi môn ngoại ngữ hoặc điểm thi môn ngoại ngữ ≥ 50/100 điểm.
 • Đánh giá của Hội đồng tuyển sinh: Căn cứ kết quả phỏng vấn xét tuyển, trình độ ngoại ngữ và chỉ tiêu xét tuyển, Hội đồng tuyển sinh Sau đại học sẽ duyệt danh sách ứng viên được xét tuyển trình độ thạc sĩ theo điểm phỏng vấn từ cao xuống đến hết chỉ tiêu từng ngành.

5. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN: Ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:

 • 02 Biên nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (mẫu 1)
 • 01 Đơn đăng ký xét tuyển (mẫu 2)
 • 01 Đơn đăng ký thi môn ngoại ngữ, nếu không thuộc diện miễn thi môn ngoại ngữ (mẫu 3)
 • 01 bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học (có chứng thực sao y)
 • 01 bản sao bảng điểm tốt nghiệp đại học – tiếng Việt (có chứng thực sao y)
 • 01 bản sao minh chứng năng lực ngoại ngữ như qui định tại phụ lục 4
  • Nếu bản sao chứng chỉ/ chứng nhận: không cần chứng thực sao y.
  • Nếu bản sao văn bằng cử nhân thì phải có chứng thực sao y.
 • 01 Giấy khám sức khỏe (tại phòng khám đa khoa quận, huyện còn thời hạn 12 tháng)
 • 01 Sơ yếu lý lịch bản thân (mẫu 4 hoặc mẫu sơ yếu lý lịch xin việc làm)
 • Bản sao giấy khen, bằng khen về thành tích học tập, nghiên cứu của sinh viên (nếu có)
 • Bản sao giấy chứng nhận chương trình đại học đạt chuẩn kiểm định hoặc đánh giá theo các bộ tiêu chuẩn khu vực và quốc tế (dành cho đối tượng a mục 2.1), không cần chứng thực sao y.
 • Bản sao giấy chứng nhận cơ sở đào tạo đạt chuẩn kiểm định hoặc đánh giá theo các bộ tiêu chuẩn khu vực và quốc tế (dành cho đối tượng b mục 2.1), không cần chứng thực sao y.

Lưu ý:

 • Các bản sao yêu cầu chứng thực sao y phải còn thời hạn 12 tháng tính từ ngày chứng thực sao y đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
 • Các giấy tờ được photo hoặc trình bày trên khổ giấy A4 (trừ giấy khám sức khỏe của bệnh viện, theo mẫu của phòng khám)

6. THỜI HẠN NHẬN HỔ SƠ ĐĂNG KÝ:

 • Ứng viên nộp hồ sơ đăng ký tại phòng Đào tạo Sau đại học (phòng B08), trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, TP.HCM từ ngày thông báo đến 16g ngày 15/04/2021 (giờ hành chính).
 • Nhà trường chỉ nhận các hồ sơ đầy đủ, đúng qui định, đúng thời hạn.
 • Đối với sinh viên sẽ tốt nghiệp đại học vào tháng 4/2021, được nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp thay cho bản sao bằng tốt nghiệp đại học, tuy nhiên phải nộp bổ sung bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học trước ngày 28/5/2021, sau thời hạn này các ứng viên chưa nộp bổ sung bản sao bằng tốt nghiệp đại học sẽ bị hủy kết quả xét tuyển.

7. LỆ PHÍ XÉT TUYỂN:

 • Lê phí đăng ký xét tuyển: 60.000đ/ ứng viên
 • Lê phí xét tuyển: 200.000đ/ứng viên
 • Lê phí thi môn ngoại ngữ (nếu không thuộc diện miễn thi ngoại ngữ): 120.000đ/ ứng viên

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN: công bố sau ngày 29/4/2021 tại website: https://sdh.hcmus.edu.vn

 8. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC

8.1. Khung chương trình đào tạo của từng ngành

Thí sinh tham khảo khung chương trình đào tạo của từng ngành tại website https://sdh.hcmus.edu.vn/khung-chuong-trinh-dao-tao-cao-hoc-cac-chuyen-nganh/

8.2. Thời gian đào tạo, lịch học và học phí:

 1. Tổng thời gian đào tạo chương trình thạc sĩ là 2 năm (24 tháng), hệ chính qui.
 2. Dự kiến mức thu trung bình: 24.320.000đ/ học viên/1 năm.
 3. Khóa tuyển sinh năm 2021- đợt 1 sẽ bắt đầu học phần chuyên môn vào tháng 12/2021.
 4. Lịch học trong tuần.
  • Các ngành học ngoài giờ (các buổi tối trong tuần; sáng, chiều thứ 7 và chủ nhật):
 • Đại số và Lý thuyết số; chuyên ngành Khoa học dữ liệu.
 • Quang học; chuyên ngành Vật lý ứng dụng; Vật lý nguyên tử và hạt nhân; Vật lý địa cầu; Khí tượng; Vật lý kỹ thuật; VLKT- chuyên ngành Giảng dạy vật lý thực nghiệm.
 • Hóa học; Hóa hữu cơ- chuyên ngành Giảng dạy hóa học thực nghiệm.
 • KTĐT- chuyên ngành Điện tử-Viễn thông-Máy tính; KTĐT- chuyên ngành Vi điện tử và thiết kế vi mạch.
 • Khoa học môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường.
 • Địa chất học; Kỹ thuật địa chất.
 • Sinh thái học.
 • Khoa học vật liệu
  • Các ngành học vào thứ 6, thứ 7 và chủ nhật: SHTN- chuyên ngành Sinh lý thực vật; SHTN- chuyên ngành Sinh lý động vật; Hóa sinh học; Di truyền học; Vi sinh vật học; Công nghệ sinh học; SHTN, chuyên ngành Giảng dạy sinh học thực nghiệm.
  • Ngành Khoa học máy tính và ngành Hệ thống thông tin: 70% môn học dạy ngoài giờ (các buổi tối trong tuần, thứ 7, chủ nhật); 30% môn học dạy trong giờ hành chính.
  • Các ngành còn lại học giờ hành chính: học viên sẽ học 3-4 buổi/tuần./.

 

Nơi nhận
– Các Sở, Trường ĐH, CĐ, …
– website: https://sdh.hcmus.edu.vn
– ĐHQG-HCM (để báo cáo)
– Lưu VT; SĐH

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Lê Quan

Link thông báo chi tiết

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C, lầu 1, phòng C12A

Search VN