THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2020 – đợt 1

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020 – đợt 1 như sau:

1. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: Thi tuyển

2. ĐIỀU KIỆN THI TUYỂN:

Người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ phải thỏa các điều kiện sau đây:

2.1 Về văn bằng tốt nghiệp đại học: Người dự tuyển phải thỏa 1 trong các điều kiện về văn bằng như sau:

a. Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúngngành phù hợp thì được dự thi vào các ngành cao học tương ứng mà không cần học bổ túc kiến thức (Xem file đính kèm phụ lục 1).

b. Có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành dự thi và phải hoàn thành kiến thức bổ sung các môn qui định tại (Xem file đính kèm phụ lục 2)

c. Có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác với ngành dự thi và phải hoàn thành kiến thức chuyển đổi ngành như qui định tại (Xem file đính kèm phụ lục 2).

Thí sinh thuộc đối tượng (b) và (c) nhưng chưa có tên ngành trong phụ lục 2 thì nộp bảng điểm tốt nghiệp cho phòng ĐT SĐH trong thời gian từ ngày thông báo đến trước ngày 16/3/2020 để Nhà trường xét môn học bổ sung và môn học chuyển đổi.

Ghi chú: Người có bằng tốt nghiệp đại học do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải có giấy chứng nhận về văn bằng tốt nghiệp của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng- Bộ GDĐT

2.2. Nơi đào tạo, hệ đào tạo, xếp loại tốt nghiệp: không xét.

2.3. Về kinh nghiệm công tác chuyên môn:  Không xét thâm niên công tác

2.4. Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.

2.5. Có đủ sức khỏe để học tập.

2.6. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của thông báo này

3. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH VÀ MÔN THI:

3.1. Danh mục các ngành, tên môn thi từng ngành và dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh (Xem file đính kèm phụ lục 3)

3.2. Các môn thi: thí sinh sẽ thi 3 môn: cơ bản, cơ sở và ngoại ngữ

 •     Môn cơ bản và môn cơ sở: tên môn thi của từng ngành xem tại phụ lục 3 và đề cương môn thi xem tại trang web: Đề cương ôn tập 
 •    Môn ngoại ngữ:

* Thí sinh đạt trình độ ngoại ngữ như qui định tại mục 3.3 thì được miễn thi môn ngoại ngữ

* Thí sinh chưa đạt trình độ ngoại ngữ như qui định tại mục 3.3 thì phải đăng ký thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh năm 2020- đợt 1. Thí sinh chọn đăng ký thi 1 trong 4 ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nga, Trung.

* Thí sinh chưa có văn bằng/ Chứng chỉ ngoại ngữ khi nộp hồ sơ thi tuyển thì được nộp bổ sung đến trước 16g ngày 17/04/2019 và được hoàn lại lệ phí thi môn ngoại ngữ;

* Các trường hợp nộp bổ sung văn bằng/ chứng chỉ ngoại ngữ từ ngày 20/04/2020 đến 16 giờ ngày 29/05/2020 vẫn được xét miễn nhưng không được hoàn lại lệ phí thi môn ngoại ngữ.

* Sau 16 giờ ngày 29/05/2020 các trường hợp không nộp bổ sung văn bằng/ chứng chỉ ngoại ngữ và không dự thi môn ngoại ngữ sẽ bị hủy kết quả thi môn cơ bản và cơ sở.

3.3. Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ

a) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài mà trong đó ngôn ngữ giảng dạy là ngôn ngữ của môn thi ngoại ngữ, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng, có bằng tốt nghiệp các chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh được Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc ĐHQG-HCM công nhận;

c) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài là một trong các ngôn ngữ: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật;

d) Có giấy chứng nhận điểm ngoại ngữ đạt từ 50 điểm trở lên trong kỳ tuyển sinh sau đại học do ĐHQG-HCM tổ chức còn hiệu lực 2 năm kể từ ngày thi môn ngoại ngữ đến ngày nộp hồ sơ;

đ) Có chứng chỉ tiếng Anh đạt trình độ tối thiểu bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do 1 trong 10 đơn vị đã được Bộ GDĐT giao nhiệm vụ cấp chứng chỉ gồm: (1) Trường ĐH Ngoại ngữ-ĐHQG HN; (2) Trường ĐH Ngoại ngữ- ĐH Đà Nẵng; (3) Trường ĐH Ngoại ngữ- ĐH Huế; (4) Trường ĐH Sư phạm-TP.HCM; (5) Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội; (6) Trường Đại học Hà Nội; (7) ĐH Thái Nguyên; (8) Trường ĐH Cần Thơ; (9) Trường ĐH Vinh; (10) Học viên An Ninh; (11) Trường ĐH Sài Gòn, các chứng chỉ phải còn thời hạn 2 năm kể từ ngày thi chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ dự thi; (riêng trường ĐH Sài Gòn chỉ áp dụng các chứng chỉ được cấp từ tháng 02/2020)

e) Có 1 trong các chứng chỉ trình độ ngoại ngữ quy định dưới đây còn trong thời hạn 2 năm kể từ ngày thi chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ dự thi, gồm các chứng chỉ sau:

e.1. Tiếng Anh (Các điểm số nêu dưới đây là điểm tối thiểu cần đạt được)

IELTS

 

(*)

TOEFL

 

(ETS cấp)

TOEIC

 

(L-R)

Cambridge Exam BEC BULATS VNU-EPT

 

(**)

4.5 PBT/ITP: 450

 

CBT: 133

iBT: 45

450 PET Preliminary 40 201

(*): do Hội đồng Anh, ĐH Cambridge, IDP-Úc cấp

(**): do Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo ĐHQG-HCM cấp

e.2. Một số tiếng khác:

tiếng Nga tiếng Pháp tiếng Đức tiếng Trung tiếng  Nhật
TRKI 1 DELF B1

 

TCF niveau B1

B1 ZD HSK cấp độ 3 JLPT N4

4. ĐỐI TƯỢNG VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN:

4.1. Đối tượng: thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khi bản thân thuộc các đối tượng sau

a) Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

b) Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;

c) Con liệt sĩ;

d) Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động;

đ) Người dân tộc thiểu số;

e) Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

4.2. Mức ưu tiên

Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên tại mục 4.1 (kể cả người thuộc nhiều đối tượng) được:

a) Cộng vào kết quả thi mười điểm (10 điểm) cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ,

b) Và được cộng một điểm (01 điểm) cho một trong hai môn thi cơ bản, cơ sở (thang điểm 10) theo nguyên tắc như sau:

b.1) Khi một môn thi có điểm < 05 điểm và một môn thi có điểm ≥ 05 điểm thì được cộng thêm 01 điểm cho môn có điểm thi < 05 điểm;

b.2) Các trường hợp còn lại thì được cộng 01 điểm vào môn cơ sở.

5. HỒ SƠ DỰ THI, THỜI GIAN THI VÀ LỆ PHÍ:

5.1. Phát và nhận hồ sơ:

– Thí sinh liên hệ đăng ký mua hồ sơ tại phòng đào tạo Sau đại học, trường ĐH Khoa học Tự nhiên từ ngày 02/03/2020 đến 16g ngày 24/4/2020 (giờ hành chính).

– Nộp hồ sơ thi tuyển từ ngày 02/03/2020 đến 16g ngày 24/4/2020 (giờ hành chính). Nhà trường chỉ nhận các hồ sơ đầy đủ, đúng qui định, đúng thời hạn.

 Đối với sinh viên sẽ tốt nghiệp đại học vào tháng 4/2019, được nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp thay cho bản sao bằng TNĐH, tuy nhiên phải nộp bổ sung bản sao hợp lệ bằng TNĐH trước ngày 29/5/2020, sau thời hạn này các thí sinh chưa nộp bổ sung bản sao bằng TNĐH sẽ bị hủy kết quả thi tuyển.

5.2. Lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí thi (nộp cùng với nộp hồ sơ dự thi):

5.2.1. Lệ phí đăng ký dự thi: 60.000đ/ thí sinh

5.2.2. Lệ phí thi:

– Thí sinh được miễn thi ngoại ngữ: 240.000đ/ thí sinh/ 2 môn CB-CS

– Thí sinh không được miễn thi ngoại ngữ: 360.000đ/ thí sinh/ 3 môn CB-CS-NN

5.3. Ngày thi tuyển:  16/05/2020 và 17/05/2020. Lịch thi cụ thể các môn như sau

          Ngày thi Sáng Chiều
16/05/2020 Môn cơ bản Môn cơ sở
17/05/2020 Ngoại ngữ  

 

5.4. Kết quả thi tuyển: dự kiến sau ngày 30/6/2020 tại trang web: Tuyển sinh

 1. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VÀ CÁC LỚP ÔN TẬP:

6.1. Đề cương môn cơ bản, cơ sởxem tại trang web https://sdh.hcmus.edu.vn/de-cuong-on-tap-tuyen-sinh-cao-hoc/

6.2. Lớp ôn tập môn cơ bản, cơ sở: xem thông báo tại trang web

https://sdh.hcmus.edu.vn/2020/02/03/thong-bao-chieu-sinh-cac-lop-on-tap-mon-co-ban-co-so-chuan-bi-cho-ky-thi-tuyen-sinh-sau-dai-hoc-nam-2020/

6.3. Lớp ôn tập môn Anh văn: xem thông báo sau ngày 02/3/2020

7. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC

7.1. Khung chương trình đào tạo của từng ngành

Thí sinh tham khảo khung chương trình đào tạo của từng ngành tại trang web https://sdh.hcmus.edu.vn/khung-chuong-trinh-dao-tao-cao-hoc-cac-chuyen-nganh/

Tham khảo các bài viết giới thiệu ngành tại trang Tuyển sinh

7.2. Thời gian đào tạo và học phí:

 • Tổng thời gian đào tạo chương trình thạc sĩ 2 năm hệ chính qui.
 • Lịch học trong tuần.
  • Các ngành học vào các buổi tối trong tuần; sáng, chiều thứ 7 và chủ nhật: Đại số và Lý thuyết số; Hóa phân tích; Hóa vô cơ; Hóa lý thuyết và hóa lý; Hóa hữu cơ; Điện tử-Viễn thông-Máy tính; Vi điện tử và thiết kế vi mạch; Khoa học môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường; Địa chất học; Kỹ thuật địa chất.; Chuyên ngành Giảng dạy Hóa học thực nghiệm
  • Các ngành học vào thứ 6, thứ 7 và chủ nhật: Sinh lý thực vật; Sinh lý động vật; Hóa sinh; Sinh thái; Di truyền, Vi sinh vật học; Công nghệ sinh học; Giảng dạy sinh học thực nghiệm
  • Ngành Khoa học máy tính và ngành Hệ thống thông tin: 70% môn học dạy ngoài giờ (các buổi tối trong tuần, thứ 7, chủ nhật); 30% môn học dạy trong giờ hành chính.
  • Các ngành còn lại học giờ hành chính: học viên sẽ học 3-4 buổi/tuần:
 •  Dự kiến tổng thu học phí: 45.000.000đ/ học viên/ khóa đào tạo.
 •  Khóa tuyển sinh năm 2020- đợt 1 sẽ bắt đầu học phần chuyên môn vào tháng 12/2020./.
Nơi nhận

 

– ĐHQG-HCM để báo cáo

– Các Sở, Trường ĐH, CĐ, …

– https://sdh.hcmus.edu.vn

– Lưu VT; SĐH

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Lê Quan

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C phòng C13 lầu 1

Search VN