Báo cáo đề cương bài giảng môn Trắc địa của ThS. Đỗ Ngọc Thanh

Báo cáo đề cương bài giảng môn Trắc địa của ThS. Đỗ Ngọc Thanh

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C, lầu 1, phòng C12A

Search VN