Lớp hướng dẫn viết Báo quốc tế

Lớp hướng dẫn viết Báo quốc tế
Thời gian: 8g00-15g00 ngày Thứ bảy 7/1/2023.
Địa điểm: cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ (phòng Seminar cụ thể xin thông báo sau).
Hướng dẫn: PGS. TS. Eldon R. Rene, IHE Delft Institute for Water Education, Hà Lan.
Thông tin chi tiết lớp học: https://bit.ly/3jJFlCK
Thông tin PGS. TS. Eldon R. Rene: https://bit.ly/3Cf2bJ6

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C, lầu 1, phòng C12A

Search VN