Danh sách sinh viên vào chuyên ngành học kỳ I năm học 2022-2023

 

DANH SÁCH SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH

 

 

HỌC KỲ 1: 2022-2023

 

 

Hướng ngành: ĐỊA CHẤT THỦY VĂN - ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

 

 

STT

MSSV

Họ  Tên

Ghi chú

 

 
   

1

19160041

Lê Minh Tuấn

NV1

   

2

19160013

Mai Ngọc Danh

NV1

   

3

19160038

Nguyễn Văn Trọng

NV1

   

4

19160017

Trần Đức Hải

NV1

   

5

19160009

Nguyễn Bùi Bảo Tiên

NV1

   

6

18160054

Lường Phạm Phương Uyên

NV1

   

7

18160042

Trần Hữu Đan Thanh

NV1

   

8

18160009

Mai Thị Ngân Duyên

NV1

   

9

1716022

Trần Đỗ Đạt

NV1

   

10

19160007

Lê Nghi

NV1

   

 

DANH SÁCH SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH

 

 

HỌC KỲ 1: 2022-2023

 

 

Hướng ngành: ĐỊA CHẤT DẦU KHÍ

 

 

STT

MSSV

Họ  Tên

Ghi chú

 

 
 

 

 

1

19160035

Đào Tấn Thiên

NV1

 

 

 

2

19160030

Phạm Nguyễn Duy Phương

NV1

 

 

 

3

19160036

Nguyễn Thị Minh Thư

NV1

 

 

 

4

19160040

Trương Phạm Tuân

NV1

 

 

 

5

19160043

Ngô Thị Tú Uyên

NV1

 

 

 

6

19160039

Đỗ Phùng Thành Trung

NV1

 

 

 

7

18160041

Nguyễn Việt Thắng

NV2

 

 

 

8

18160008

Trần Khánh Duy

NV2

 

 

 

9

19160025

Trần Thị Ngọc Nở

NV2

 

 

 

10

19160015

Nguyễn Bá Nhật Duy

NV1

 

 

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH

 

 

HỌC KỲ 1: 2022-2023

 

 

Hướng ngành: ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN

 

 

STT

MSSV

Họ  Tên

Ghi chú

 

 
   

1

19160042

Lê Thị Thúy Tuyền

NV1

   

2

19160014

Đặng Trần Phương Đào

NV1

   

3

19160022

Lê Hoàng Kim

NV1

   

4

18160030

Trần Văn Nghiệp

NV1

   

5

19160029

Bùi Thị Thu Phương

NV2

   

6

18160035

Nguyễn Cao Quỳnh Như

NV2

   

7

19160011

Phạm Thị Ngọc Ái

NV2

   

8

19160032

Trương Văn Quang

NV2

   

9

1716051

Lê Minh

NV2

   

10

1716007

Kiều Ngọc Vũ Khiêu

NV2

   

 

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C, lầu 1, phòng C12A

Search VN