Kênh Youtube Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Địa học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Kênh youtube Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Địa học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Mục tiêu Khoa Địa chất: 
Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có kiến thức nền tảng và chuyên môn vững vàng, có trí lực, phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp tốt nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực cho lĩnh vực địa chất nói riêng cũng như cho sự phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C phòng C13 lầu 1

Search VN