Gia đình Thầy Nguyễn Tường Tri tặng tủ sách cho Khoa Địa chất

Gia đình Thầy Nguyễn Tường Tri (đã mất), TS địa chất, nguyên Liên đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam đã tặng tủ sách của Thầy theo ý nguyện của Thầy trước khi mất cho Khoa Địa chất. Sách đã được chuyển lên cơ sở Linh Trung, Thủ Đức.

Ảnh chuyển giao sách tại nhà ngày 5/1/2021.

 

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C, lầu 1, phòng C12A

Search VN