Phổ biến thông tin chương trình hợp tác nghiên cứu “Sustainable Cities and Urban Regions – Risk Management of Extreme Natural Hazards in Vietnam and Germany” với DAAD, Đức

Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) về việc phổ biến thông tin kêu gọi hợp tác nghiên cứu thông qua dự án “Sustainable Cities and Urban Regions – Risk Management of Extreme Natural Hazards in Vietnam and Germany”, thông tin cơ bản như sau:
 • Tên dự án: Phát triển đô thị và nông thôn bền vững - Quản lý rủi ro trong thiên tai tại Việt Nam và Đức (Sustainable Cities and Urban Regions – Risk Management of Extreme Natural Hazards in Vietnam and Germany)
 • Trọng điểm nghiên cứu: bao gồm một hoặc nhiều vấn đề sau:
  1. Lũ lụt;
  2. Hạn hán;
  3. Lũ sau bão.
 • Thời hạn nộp đề xuất: 30/11/2021
 • Khởi động dự án: 02/01/2023
 • Thời hạn dự án: tối đa 3 năm
 • Ngân sách dự án: 
  • Tối đa 300,000 Euro/dự án cho Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Đức;
  • Tối đa 200,000 - 250,000 Euro cho Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
 • Hình thức tài trợ: nhân sự, di chuyển, hội thảo, trang thiết bị và vật liệu.
 • Thông tin liên hệ:
  • Dr. Gerd Ruecker, DLR Project Management Agency, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
  • Mr. Đinh Viết Dũng, Bộ Khoa học và Công nghệ, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Ms. Trần Thị Nguyệt, Project Office for Sustainability Research in Vietnam, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo email đính kèm

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C phòng C13 lầu 1

Search VN