Hội thảo trực tuyến Giới thiệu Học bổng Chính phủ Australia 2021

Hội thảo Giới thiệu Học bổng Chính phủ Australia vòng tuyển chọn 2021/niên khóa 2022. Buổi Hội thảo là cơ hội cho các ứng viên tìm hiểu thêm thông tin về học bổng và tiêu chí tuyển chọn năm 2021. Buổi hội thảo sẽ diễn ra với nội dung như sau:

Thời gian: 8:00 ngày 06/3/2021
Hình thức: Trực tuyến trên nền tảng Zoom Cloud Meetings
Link đăng ký tham dự: https://www.surveymonkey.com/r/aas2022
Link hội thảo: Sẽ được gửi tới người đăng ký tham gia vào ngày 5/3/2021

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C phòng C13 lầu 1

Search VN