Đề tài khoa học cấp trường của chủ nhiệm ThS. Lê Hữu Tuấn

Buổi nghiệm thu đề tài khoa học cấp trường của chủ nhiệm ThS.  Hữu Tuấn.

Tên đề tài: "Đặc điểm trầm tích hệ thống giồng cát khu vực ven biển tỉnh Bến Tre và khả năng chứa nước"
Một số hình ảnh buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học:

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C phòng C13 lầu 1

Search VN