Sự kiện Tuần lễ Văn hóa Châu Á trực tuyến "Kyushu University Asia Week 2020

Trường Đại học Kyushu, Fukuoka, Nhật Bản về Sự kiện Tuần lễ văn hóa Châu Á trực tuyến " Kyushu University Asia Week 2020". Sự kiện sẽ bao gồm những buổi hội thảo, tập trung thảo luận về các vấn đề của Châu Á.

Thời gian: 01-11/9/2020.


Đường link đăng kí tham dự Sự kiện: https://asiaweek.kyushu-u.ac.jp/en/registrations/ .

Thông tin chi tiết về Sự kiện, thời gian từng phiên hội thảo và cách thức đăng kí, vui lòng tham khảo website https://asiaweek.kyushu-u.ac.jp/en/programs .

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C, lầu 1, phòng C12A

Search VN