Science, Technology and Innovation Coordinators in Japan and ASEAN towards Grand Challenges

Hội thảo trực tuyến "Science, Technology and Innovation Coordinators in Japan and ASEAN towards Grand Challenges" của Trung tâm ASEAN - Đại học Kyoto, Nhật Bản. Hội thảo tập trung chia sẻ về tình hình quản lý nghiên cứu hiện nay và xây dựng đội ngũ hỗ trợ nghiên cứu chuyên nghiệp.

Thời gian diễn ra Hội thảo: 13:00 - 14:30, (GMT +9), ngày 26/08/2020.
Đường Link đăng kí tham dự Hội thảo: https://forms.gle/SLnFVwouJAacXNP58 , vui lòng đăng kí trước 24/08/2020.  
 
Thông tin chi tiết về Hội thảo và cách thức đăng kí, vui lòng tham khảo file đính kèm.
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ qua email: sonobe.taro.7m@kyoto-u.ac.jp .

ĐHQG-HCM trân trọng chuyển thông tin đến các đơn vị và đề nghị các đơn vị phổ biến đến các đối tượng có quan tâm.

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C, lầu 1, phòng C12A

Search VN