Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Quốc gia Tp. HCM, CN: ThS. Trương Chí Cường

Sáng ngày 31/3/2022, đã diễn ra buổi báo cáo và nghiệm thu đề tài Nghiên cứu Khoa học. 

Tên đề tài: "Nghiên cứu đặc điểm địa chất, nguồn gốc pegmatit khu vực Đắk Rve - Kon Gô, Kon Rẫy, Kon Tum và khả năng sử dụng chúng trong công nghiệp" Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trương Chí Cường.

Nghiên cứu của đề tài góp phần làm sáng nguồn gốc pegmatit khu vực Kon Tum.

Ứng dụng pegmatit Kon Tum trong công nghiệp gốm sứ.

Đóng góp mới về học thuật trong lĩnh vực thạch luận magma ở Việt Nam.

Làm cơ sở để định hướng, tìm kiếm, thăm dò pegmatit ở Kontum nói riêng và cả nước nói chung.

Phục vụ trong giảng dạy chuyên môn và hướng dẫn NCKH.


Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C, lầu 1, phòng C12A

Search VN