Báo cáo nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp C - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

Ngày 6/5/2021, Tại phòng C05. Báo cáo nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp C - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

Tên đề tài: Đặc điểm địa chất, thạch luận các đá metacarbonat khu vực Sa Thầy, Kon Tum và ứng dụng của nó trong đá mỹ nghệ

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Bùi Kim Ngọc

Tập thể tác giả: Bùi Kim Ngọc, Lê Đức Phúc, Phạm Trung Hiếu, Phạm Minh

Hình ảnh buổi báo cáo:

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C, lầu 1, phòng C12A

Search VN