Báo cáo giữa kỳ đề tài nghiên cứu khoa học - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

Ngày 25/03/2021, tại phòng C13. Báo cáo giữa kỳ đề tài nghiên cứu khoa học - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

Tên đề tài: Nghiên cứu địa động lực hình thành các đá mạch và vài trò của chúng với quặng hóa khu vực đới Đà Lạt

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Phạm Trung Hiếu

Tập thể tác giả: Phạm Trung Hiếu, Phạm Minh, Trương Chí Cường, Nguyễn Thị Trường Giang, Kaushik Das, Yasutaka Hayasaka, Tomoyuki Shibata, Kenta Kawaguchi

Hình ảnh buổi báo cáo:

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C, lầu 1, phòng C12A

Search VN