TS. Trần Quốc Dũng

Thông tin cá nhân

Chức vụ: Giảng viên

Nơi đang công tác:

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên , ĐHQG-HCM

Khoa Địa chất

Bộ môn Địa chất Thuỷ văn - Địa chất Công trình

Điện thoại: 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tải lý lịch khoa học

 

Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu
Lĩnh vực chuyên môn:
- Lĩnh vực: Địa Chất Thủy Văn – Địa Chất Công Trình
- Chuyên ngành: Địa Chất Thủy Văn – Địa Chất Công Trình
- Chuyên môn: Groundwater Modeling

Hướng nghiên cứu:

- Hóa đất, hóa nước

- Địa kỹ thuật

- Mô hình nước dưới đất


Bài báo quốc tế

Quoc-Dung Tran, Chuen-Fa Ni, I-Hsien Lee, Minh-Hoang Truong. Dynamics of surface water and groundwater interactions influenced by natural and anthropogenic perturbations in the Pingtung Plain groundwater basin, Taiwan. Journal of water, 2020 (Under review)

Chuen-Fa Ni, I-Hsien Lee, Wei-Ci Li, Chi-Ping Lin, Wan-Ting Wu, Quoc-Dung Tran, Song-Di Fong, Chang-Hung Chen. A collection and benchmark tests of mathematical models for soil groundwater flow and transport problems. Journal of Soil and Groundwater Remediation, 3, 261-275, 2016.

 Bài báo trong nước

Quoc-Dung Tran, Chuen-Fa Ni, I-Hsien Lee. Estimated input parameters of GSFLOW model based on simplified case for northwest area of Ho Chi Minh, Vietnam. Innovative Water Solutions for Vietnam and Region, VACI-2018.

Trần Quốc Dũng, Trương Minh Hoàng, Nguyễn Thị Ngọc Lan. Đặc điểm thuộc tính địa kỹ thuật của trầm tích Pleistocene muộn-Holocence tại khu vực Cao Lãnh - Đồng Tháp. Tạp chí phát triển KH&CN ĐH Quốc gia Tp. HCM, số T6, trang 32-45, tập 18, 2015.

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C, lầu 1, phòng C12A

Search VN