TS. Nguyễn Đình Thanh

Thông tin cá nhân

Chức vụ: Giảng viên

Nơi đang công tác:

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên , ĐHQG-HCM

Khoa Địa chất

Bộ môn Địa chất Thuỷ văn - Địa chất Công trình

Điện thoại: 094 619 0279

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tải lý lịch khoa học

 

Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu
Lĩnh vực chuyên môn:
- Lĩnh vực: Địa chất, quy hoạch, GIS

- Chuyên ngành: Địa chất công trình, hệ thống hỗ trợ quy hoạch, GIS

- Chuyên môn: Địa chất công trình, hệ thống hỗ trợ quy hoạch, GIS


Hướng nghiên cứu:

- Đánh giá điều kiện địa chất công trình, phân vùng địa chất công trình

- Xây dựng các mô hình dựa trên tác nhân (Agent-based Model) phục vụ quy hoạch, xây dựng

- Làm giảm thiệt hại do thiên tai dựa vào GIS (GIS-based simulation for disaster risk mitigation)

- Mô hình lựa chọn vị trí trên cơ sở ứng dụng GIS và phương pháp phân tích đa tiêu chí / location choice models based on GIS and multi criteria evaluation (MCA)

- Đánh giá tổn thương đường bờ / Chỉ số tổn thương đường bờ (Coastal Vulnerability Assessment / Coastal Vulnerability Index (CVI))

- Sự biến đổi đường bờ (Coastline change)

- Đánh giá độ nhạy cảm nhiểm bẩn bằng mô hình DRASTIC (Assessment of intrinsic vulnerability using DRASTIC)

- Đánh giá độ nhạy cảm sạt lở (Landslide susceptibility assessment)

  

Đề tài/dự án

Cơ chế sạt lở - bồi tụ và đề xuất giải pháp bảo vệ - quản lý tại một khu vực cụ thể thuộc vùng ven biển tỉnh Bến Tre do biến đổi khí hậu. 2021. Đại học Quốc gia Tp.HCM (tham gia).

Mô hình lựa chọn vị trí tối ưu bãi chôn lấp rác thải bằng phương pháp phân tích theo thứ bậc và ứng dụng GIS tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. 2021. Đại học Quốc gia Tp.HCM (tham gia).

Lựa chọn vị trí xây dựng cảng nước sâu dựa trên phương pháp phân tích đa tiêu chí tại huyện Nhơn Trạch và huyện Cần Đước. 2019. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM (tham gia)

Lựa chọn vị trí tối ưu xây dựng cánh đồng năng lượng mặt trời bằng phương pháp đánh giá đa tiêu chí trong tỉnh Bình Thuận và điều kiện địa chất công trình tại vị trí đó. 2019. Đại học Quốc gia Tp.HCM (chủ nhiệm).

Châu thổ sông Cửu Long : Địa mạo, trầm tích Holocene, thay đổi hiện tại và xu thế biến động châu thổ do tác động của biến đổi khí hậu và hoạt động của con người. 2018. Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc Gia (tham gia).

Đặc điểm địa kỹ thuật của cấu trúc trầm tích Pleistocen muộn – Holocene trong đồng bằng thấp theo hướng phát triển của Đồng bằng sông Cửu Long. 2018. Đại học Quốc gia Tp.HCM (tham gia).

Đặc điểm trầm tích Pleistocene muộn-Holocene và thuộc tính địa kỹ thuật của lõi khoan MR2 (Cao Lãnh, ĐBSCL). Đại học Quốc gia Tp.HCM (tham gia).

  

Bài báo quốc tế

Dinh-Thanh Nguyen, Minh-Hoang Truong, Diem-Trinh Phan, 2021. Gis-based simulation for solar farm site selection in south-central Vietnam, GeoJournal, 1-15.

Yuya Yamato, Dinh-Thanh Nguyen, 2021. Verifying the effects of residents’ evacuation actions through continuous tsunami disaster prevention training. International Journal of Society Systems Science, 13(2), 91-109.

Dinh-Thanh Nguyen, Zhen-jiang Shen, Minh-Hoang Truong, Kenichi Sugihara, 2021. Improvement of Evacuation Modeling by Considering Road Blockade in the Case of an Earthquake: A Case Study of Daitoku School District, Kanazawa City, Japan, Sustainability, 13(5), 2637.

Yuya Yamato, Dinh-Thanh Nguyen, Zhenjiang Shen, 2021. Zone scheme based on stages in evacuation shelters at elementary schools. Disaster Advances, 14 (6), 1-11.

Thi-My-Trinh Nguyen, Dinh-Thanh Nguyen, Minh-Hoang Truong, Nguyen-Anh Doan, 2021. GIS-based simulation for deep-water port site selection using analytic hierarchy process: A case study from Southern East of Vietnam. Applied Geomatics, 13, 107-118

Dinh-Thanh Nguyen, Zhenjiang Shen, Kyohei Honda, Kenichi Sugihara, Tatsuya Nishino, Minh-Hoang Truong 2020. A GIS-based model for integrating risk estimations of residential building damage and shelter capacity in the case of earthquakes. Natural Hazards Review, Vol. 21, Issue 2.

Nguyen Dinh Thanh, Shen Zhenjiang, 2017. A Comparative Study on Going to Evacuation Shelters in School Districts and the Nearest Shelter in the City – A Case Study of Kanazawa City, Japan. Disaster Advances. Vol. 10 (8), pp21-30

Yan Ma, Zhenjiang Shen, Dinh Thanh Nguyen, 2016. Agent-based Simulation to Inform Planning Strategies for Welfare Facilities for Elderly: Day Care Center Development in a Japanese City. Journal of Artificial Societies and Social Simulation 19(4) 5. October, 2016

SHEN Zhenjiang, NGUYEN Dinh Thanh, MA Yan, KAWAKAMI Mitsuhiko, 2012. An Agent-based Model for Simulating Locations of Day-care Centers – A case study of Kanazawa City, Journal of the City Planning Institute of Japan, Vol.47, No.3

 

Bài báo trong nước

Trương Minh Hoàng, Nguyễn Phát Minh, Nguyễn Đình Thanh, Trương Tiểu Bảo, Ảnh hưởng của chấn động do khối bê tông rơi tự do đến độ bền của trầm tích Holocene ình Chánh – quận 8 Tp.Hồ Chí Minh, Tạp chí phát triển KH&CN, Tập 14, Số T4, 2011

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C, lầu 1, phòng C12A

Search VN