TS. Nông Thị Quỳnh Anh

Thông tin cá nhân

Chức vụ: Giảng viên

Nơi đang công tác:

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên , ĐHQG-HCM

Khoa Địa chất

Bộ môn Thạch học và Khoáng sản

Điện thoại: 0703 598 399

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Tải lý lịch khoa học

 

Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu
Lĩnh vực chuyên môn:
- Lĩnh vực: Địa chất
- Chuyên ngành: Địa chất khoáng sản
- Chuyên môn: Thạch luận và khoáng sản


Hướng nghiên cứu:
- Thạch học
- Thạch luận và khoáng sản.

 

Đề tài/dự án

Thạch luận nguồn gốc các đá magma tiền Cambri khu vực Phan Si Pan Tây Bắc Việt Nam, 2017. Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc Gia (tham gia).

Nghiên cứu địa chất, thạch luận và tiềm năng khoáng sản các đá Paleoproterozoi đới cấu trúc Phan Si Pan khu vực Tây bắc Việt Nam, 2014. Đại học Quốc gia Tp.HCM (tham gia).

Bài báo quốc tế

Anh Nong TQ, Christoph Hauzenberger A, Daniela Gallhofer, Etienne Skrzypek, Sang Dinh Q, 2022. Geochemical and zircon U-Pb geochronological constraints on late mesozoic Paleo-Pacific subduction-related volcanism in southern Vietnam. Minreralogy and Petrology

Pham Trung Hieu, Pham Minh, Wang Xiao Lei, Anh Thi Quynh Nong, Kenta Kawaguchi, Truong Chi Cuong, 2021. Zircon U–Pb geochronology and Sr–Nd–Hf isotopic compositions of the felsic dykes from the Dalat zone, southern Vietnam: petrogenesis and geological significance. International Geology Review, 1-15.

Minh Pham, Hieu Pham Trung, Kenta Kawaguchi, Anh Nong Thi Quynh, Phuc Le Duc, 2021. Geochemistry, zircon U-Pb geochronology and Sr-Nd-Hf isotopic composition of the Cha Val plutonic rocks in central Vietnam: Implications for Permian-Triassic Paleo-Tethys. Vietnam Journal of Earth Sciences, 1-16.

Truong Chi Cuong, Pham Trung Hieu, Pham Minh, Kenta Kawaguchi, Nong Thi Quynh Anh, 2021. Zircon U-Pb ages of the pegmatites in the Kontum massif, central Vietnam and their quality evaluation for ceramic industry. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 116, 279-292.

Pham Trung Hieu, Nong Thi Quynh Anh, Pham Minh, Nguyen Thi Bich Thuy. 2019. Geochemistry, zircon U–Pb ages and Hf isotopes of the Muong Luan granitoid pluton, northwest Vietnam and its petrogenetic significance. Island Arc, e12330. Doi: 10.1111/iar.12330.

Anh T.Q. Nong, Christoph A. Hauzenberger, Daniela Gallhofer, Sang Q. Dinh, 2021. Geochemistry and zircon U-Pb geochronology of Late Mesozoic igneous rocks from SW Vietnam – SE Cambodia: Implications for episodic magmatism in the context of the Paleo-Pacific subduction. Lithos, 2021, 390: 106101.

Nong, A. T. Q., Hauzenberger, C. A., Gallhofer, D., Booth, J., Skrzypek, E., & Dinh, S. Q. 2021. Early Mesozoic granitoids in southern Vietnam and Cambodia: a continuation of the Eastern Province granitoid belt of Thailand. Journal of Asian Earth Sciences, 105025.

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C, lầu 1, phòng C12A

Search VN