ThS. Nguyễn Thị Trường Giang

Thông tin cá nhân

Chức vụ: Giáo vụ khoa

Nơi đang công tác:

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên , ĐHQG-HCM

Khoa Địa chất

Văn phòng khoa Địa chất

Điện thoại: 078 447 3173

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tải lý lịch khoa học

 

Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu
Lĩnh vực chuyên môn:

- Lĩnh vực: Khoa học Trái đất

- Chuyên ngành: Địa chất

- Chuyên môn: Thạch luận, địa hóa


Hướng nghiên cứu:

- Thạch học – thạch địa hóa các đá magma – biến chất

- Thạch luận nguồn gốc các thành tạo magma-biến chất, địa hóa đồng vị

 

Đề tài/dự án

Thành lập bộ mẫu lát mỏng và atlas các đá biến chất khu vực Kon Plông, Kon Tum phục vụ công tác lưu trữ mẫu vật và giảng dạy cho sinh viên Khoa Địa chất. 2020. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM (chủ nhiệm)

Bài báo trong nước

Nguyễn Thị Trường Giang, Phạm Trung Hiếu, Phạm Minh, Lưu Thế Long, 2020. Đặc điểm thạch địa hóa, tuổi đồng vị U-Pb zircon của các đá phun trào axit-trung tính khu vực Bãi Tiên – Nha Trang. Tạp chí Địa chất, loạt A, 373-374, 50-62.

Trần Duân, Trịnh Văn Long, Lưu Thế Long, Phạm Trung Hiếu, Đinh Xuân Hoàng, Nguyễn Thị Trường Giang. Đặc điểm thạch học, thạch hóa và tuổi đồng vị các đá biến chất vùng Kon Plong, Kon Tum và vùng Đă k Rong, Gia Lai. Tạp chí Địa chất, loạt A, 373-374/2020, 1-19.

Nguyễn Minh Tài, Trần Xuân Hòa, Nguyễn Thị Trường Giang, Trương Chí Cường, Phạm Minh; 2018. Tuổi U-Pb zircon và thành phần đồng vị Hf granit khối Sông Mã. Tạp chí phát triển Khoa học và Công nghệ, 4 (T2): 167-175.

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C, lầu 1, phòng C12A

Search VN