ThS. Phạm Tuấn Long

Thông tin cá nhân

Chức vụ: Giảng viên

Nơi đang công tác:

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên , ĐHQG-HCM

Khoa Địa chất

Bộ môn Địa chất biển và Dầu khí

Điện thoại: 0908 600 298

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tải lý lịch khoa học

 

Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu
Lĩnh vực chuyên môn:

- Lĩnh vực: Thăm dò dầu khí

- Chuyên ngành: Địa chất dầu khí

- Chuyên môn: Địa chất dầu khí


Hướng nghiên cứu:

- Thạch học, khả năng thấm chứa của các loại đá

- Quá trình biến đổi sau trầm tích

- Địa chất thủy văn các mỏ dầu, chôn lấp CO2 ở các mỏ dầu đã khai thác để giảm biến đổi khí hậu

  

Đề tài/dự án

Đặc điểm thạch học, khả năng thấm chứa của đá magma phun trào ở bồn trũng Cửu Long, 2009. (chủ nhiệm)

Đặc điểm bazan Mỏ Cây Gáo, ứng dụng sản xuất sợi Bazan, 2000. (chủ nhiệm)

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C, lầu 1, phòng C12A

Search VN