ThS. Dương Thị Mỹ Lệ

Thông tin cá nhân

Chức vụ: Giảng viên

Nơi đang công tác:

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên , ĐHQG-HCM

Khoa Địa chất

Bộ môn Địa chất biển và Dầu khí

Điện thoại: 0962 646 810

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tải lý lịch khoa học

 

Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu
Lĩnh vực chuyên môn:

- Lĩnh vực: Địa chất

- Chuyên ngành: Địa chất dầu khí

- Chuyên môn: Kỹ thuật địa chất


Hướng nghiên cứu:

- Minh giải địa vật lý giếng khoan trong tìm kiếm thăm dò dầu khí

- Minh giải địa chấn trong tìm kiếm thăm dò dầu khí

  

Đề tài/dự án

Nghiên cứu về mối tương quan giữa thành phần thạch học và các thông số vật lý của đất đá: Vp – Vs, AI từ kết quả minh từ kết quả minh giải dữ liệu địa vật lý giếng khoan, lô 51, bồn trũng Malay – Thổ Chu, Việt Nam, 2019. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. HCM (chủ nhiệm) 

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C, lầu 1, phòng C12A

Search VN