NCS. Ngô Trần Thiện Quý

Thông tin cá nhân

Chức vụ: Giảng viên

Nơi đang công tác:

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên , ĐHQG-HCM

Khoa Địa chất

Bộ môn Địa chất biển và Dầu khí

Điện thoại: 08354 83 789

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tải lý lịch khoa học

 

Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu
Lĩnh vực chuyên môn:
- Lĩnh vực: Trầm tích học, Kiến tạo, Địa tầng – Địa sử, Địa chất khu vực, Địa chất biển, khoáng sản biển (Sedimentology, Geotectonics, Stratigraphy – Historical geology, Regional geology, Marine geology, Marine Minerals)


Hướng nghiên cứu:

- Trầm tích luận, địa chất khu vực

- Địa chất và khoáng sản biển

  

Đề tài/dự án

Thạch luận các đá trầm tích Paleozoi muộn – Mesozoi sớm vùng Bình Long, Đông Nam Bộ, Việt Nam, 2015. Đại học Quốc gia Tp.HCM (chủ nhiệm).

Nghiên cứu các tính chất cơ lý hoá và khoáng vật của đất phong hoá từ các loại đá magma và trầm tích hiện diện trong khu vực Núi Cấm tỉnh An Giang. Hướng dẫn sử dụng hợp lý và kinh tế vào công nông nghiệp và lâm nghiệp, 2010. Cấp bộ (tham gia).

Bản đồ Trầm tích Đồng Bằng Sông Cửu Long 1:100.000, 2004. Cấp nhà nước (tham gia).

 

Bài báo trong nước

Tuan Anh Nguyen,  Doan Thi Thuy, Ngo Tran Thien Quy,  Lan Ching Yin, 2021. Chau Thoi and Nui Gio volcanic rocks: A remnant of the Loei Phetchabun volcanic belt in Viet Nam, Science & Technology Development Journal, 24(1): 884-893

Nguyen Anh Tuan, Nguyen Thi Ngọc Lan, Ngo Tran Thien Quy, Pham Trung Hieu, Lan Ching Yin, Wakita Koji, Evidences of Triassic suture between the Indochina and Sibumasu blocks in southern Vietnam. Journal of Geology, Series B (43), 2015.

Ngô Trần Thiện Quý, Đặc điểm thạch học và ranh giới trên đá vôi Permi muộn trong mặt cắt tại moong khai thác ở Tân Hoà, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia TP. HCM, số T6/2015, tập 18.

Ngô Trần Thiện Quý, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Anh Tuân, Đặc điểm thạch học và bối cảnh thành tạo hệ tầng Châu Thới, Việt Nam. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia TP. HCM, số M2/2013, tập 16.

 

Sách xuất bản

Địa kiến tạo đại cương, 2018. Đồng tác giả

Khoáng vật tạo đá, 2018, Đồng tác giả

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C, lầu 1, phòng C12A

Search VN