ThS. Đinh Quốc Tuấn

Thông tin cá nhân

Chức vụ: Giảng viên

Nơi đang công tác:

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên , ĐHQG-HCM

Khoa Địa chất

Bộ môn Địa chất biển và Dầu khí

Điện thoại: 0903 052 119

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tải lý lịch khoa học

 

Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu
Lĩnh vực chuyên môn:

- Lĩnh vực: Địa chất

- Chuyên ngành: Địa chất học, trầm tích học

- Chuyên môn: Môi trường trầm tích, thạch học trầm tích, kiến trúc hạt vật liệu trầm tích


Hướng nghiên cứu:

Hướng nghiên cứu về trầm tích học, môi trường trầm tích, đặc điểm kiến trúc hạt vật liệu trầm tích lý giải môi trường lắng động của vật liệu trầm tích hiện đại và cổ môi trường, nghiên cứu và giảng dạy tài nguyên khoáng sản biển, môi trường trầm tích đại cương, địa chất đới ven biển, trầm tích tam giác châu.

  

Đề tài/dự án

Đặc điểm môi trường lắng đọng của trầm tích mảnh vụn khu vực xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, 2020. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM (chủ nhiệm).

Đặc điểm hóa lý của đất ở xã An Hiệp huyện Ba Tri và đề xuất một số cây trồng phù hợp, 2017. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM (chủ nhiệm).

Đặc điểm thạch học cát bột kết khu vực xã Lộc Thành – huyện Lộc Ninh-tỉnh Bình Phước, 2012. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM (chủ nhiệm).

Địa mạo trầm tích huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang, ứng dụng cho nuôi trồng thủy hải sản, 2011. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM (tham gia).

 

Bài báo quốc tế

Stapana Kongsen, Sumet Phantuwongraj, Montri Choowong, Sakonvan Chawchai, Nikhom Chaiwongsaen, Supawich Fuengfu, Doan Thi Anh Vu, Dinh Quoc Tuan and Frank Preusser, 2021. Barrier Island Sediments Reveal Storm Surge and Fluvial Flood Events in the Past Centuries at Thua Thien Hue, Central Vietnam. Frontiers in Ecology and Evolution, 747

Bài báo trong nước

Đinh Quốc Tuấn, 2021. Đặc điểm môi trường lắng đọng trầm tích mảnh vụn của mỏ đá Việt Phương, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Khoa học Tự nhiên, 5(4):1721-1731

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C, lầu 1, phòng C12A

Search VN