ThS. Nguyễn Thùy Dung

Thông tin cá nhân

Chức vụ: Giảng viên

Nơi đang công tác:

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên , ĐHQG-HCM

Khoa Địa chất

Bộ môn Địa chất Thuỷ văn - Địa chất Công trình

Điện thoại: 0988  959 099

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tải lý lịch khoa học

 

Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu
Lĩnh vực chuyên môn:

- Lĩnh vực: Địa chất, Môi Trường

- Chuyên ngành: Địa chất thủy văn – môi trường

- Chuyên môn: Địa chất thủy văn – môi trường


Hướng nghiên cứu:

- Đặc điểm địa chất thủy văn, mô hình hóa nước ngầm.

- Tác động môi trường trong khai thác và sử dụng tài nguyên nước.

  

Đề tài/dự án

Ứng dụng mô hình groundwater modelling system (gms) khai thác bền vững nước dưới đất khu vực ven biển từ mũi kê gà – tiến thành, bình thuận, 2018. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM (chủ nhiệm).

Đặc điểm địa kỹ thuật của cấu trúc trầm tích Pleistocene muộn – Holocene trong đồng bằng thấp theo hướng phát triển của đồng bằng Sông Cửu Long, 2018. Đại học Quốc gia Tp.HCM (tham gia).

Hiện trạng và các vấn đề môi trường của hoạt động khai thác ilmenite khu vực Mũi Né – Bàu Trắng, Tỉnh Bình Thuận, 2016. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM (chủ nhiệm).

Đặc điểm tài nguyên nước, định hướng khai thác – sử dụng khu vực xã Hiệp Phước, Nhà Bè – TP.HCM, 2013 (tham gia)

Ứng dụng phân tích đa tiêu chí trong lựa chọn biện pháp xây dựng hệ thống xử lý nước thải khu vực Hàm Tiến – Mũi Né, Bình Thuận, 2011. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM (chủ nhiệm).

Xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó biến đổi khí hậu Tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu, 2011 (tham gia)

Quy hoạch hệ thống quan trắc tài nguyên nước trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận, 2010 (tham gia)

 

Bài báo trong nước

Nguyễn Thùy Dung, Ngô Minh Thiện, Lê Lâm Huy Hoàng, 2021. Mô phỏngdòng chảy nước dưới đất khu vực ven biển từ TiếnThành đến Kê Gà, tỉnh Bình Thuận. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ– Khoa học Tự nhiên,5(3):1365-1373

Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Thị Kim Chi, 2017. Hiện trạng và các vấn đề môi trường của hoạt động khai thác ilmenite khu vực Hòn  Rơm – Bàu Trắng, Bình Thuận, Tạp chí Phát triển Khoa học công nghệ ĐHQG T5-2017.

Nguyễn Thị Bích Thủy, Đinh Quang Toàn, Nguyễn Thị Thùy Trang, Nguyễn Thùy Dung. Đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt trên địa bàn Tình Bình Dương” –Tạp chí Khoa học công nghệ Giao Thông vận tải số 1, T11/2011.

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C, lầu 1, phòng C12A

Search VN