ThS. Đỗ Thị Ngọc Học

Thông tin cá nhân

Chức vụ: Giảng viên

Nơi đang công tác:

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên , ĐHQG-HCM

Khoa Địa chất

Bộ môn Địa chất biển và Dầu khí

Điện thoại: 0908 104 567

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tải lý lịch khoa học

 

Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu
Lĩnh vực chuyên môn:
- Lĩnh vực: Địa chất, Môi trường/Geology, Environment.
- Chuyên ngành: Địa chất dầu khí, Kỹ thuật môi trường/Petroleum Geology, Environment Engineering.
- Chuyên môn: Kỹ thuật và Quản lý Môi trường/ Environmental Management.


Hướng nghiên cứu:
- Địa chất ứng dụng.

- Khoa học môi trường và ứng dụng

 

Đề tài/dự án

Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng tỉnh Long An giai đoạn 2016- 2020 (cập nhật) 2014-2015. Sở TN&MT Long An (chủ nhiệm).

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Long An giai đoạn 2005-2010 và giai đoạn 2010-2015, 2014-2015. Sở TN&MT Long An (chủ nhiệm)

Phân vùng chất lượng nước các sông chính trên địa bàn tỉnh Long An, 2011-2012. Sở TN&MT Long An (tham gia).

Quy hoạch mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường nước mặt, nước dưới đất và không khí trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2020 2009-2010. Sở TN&MT Long An (tham gia).

Quy hoạch môi trường tỉnh Long An đến năm 2015, tầm nhìn đến 2020, 2009-2010. Sở TN&MT Long An (tham gia).

Báo cáo quan trắc chất lượng môi trường không khí, nước mặt, nước ngầm trên địa bàn tỉnh Long An hàng năm 2004-2015. Sở TN&MT Long An (chủ nhiệm).

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C, lầu 1, phòng C12A

Search VN