Chương trình hè 2022 của Trường ĐH Bayreuth, Đức

Chương trình hè 2022 của Trường ĐH Bayreuth, Đức.
Thời gian: 04 - 15/7/2022
Thời hạn đăng ký: Đến hết ngày 27/3/2022
Lệ phí tham gia: €710
Quy trình đăng ký: Gửi hồ sơ bản giấy đến P.QHĐN, đồng thời gửi bản mềm đến địa chỉ email: internationalrelations@hcmus.edu.vn
Link thông tin chi tiết: https://bit.ly/3IcfCcN
Link đính kèm 1: https://bit.ly/37Bkfk7
Link đính kèm 2: https://bit.ly/35VuMpX

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C phòng C13 lầu 1

Search VN