HỌC BỔNG SAU ĐẠI HỌC CỦA ĐHQG-HCM NĂM 2021

THÔNG BÁO HỌC BỔNG SAU ĐẠI HỌC

CỦA ĐHQG-HCM NĂM 2021

I. Mục tiêu của học bổng sau đại học của ĐHQG-HCM:
– Hỗ trợ kinh phí cho học viên và nghiên cứu sinh có kết quả học tập tốt, có công trình NCKH có chất lượng được thể hiện tối thiểu qua bài báo được đăng hoặc được nhận đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục các tạp chí ISI-Scopus; hoặc đã công bố tối thiểu 02 báo cáo trong kỷ yếu hội thảo quốc tế uy tín, có phản biện, xuất bản bằng tiếng nước ngoài; hoặc 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài uy tín, có phản biện; hoặc tham gia đề tài NCKH các cấp đã được nghiệm thu.
– Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, uy tín, vị thế của ĐHQG-HCM và các cơ sở đào tạo (CSĐT).

II. Số lượng và giá trị học bổng:
– Năm 2021, ĐHQG-HCM cấp 15 suất thạc sĩ và 15 suất tiến sĩ.
– Giá trị học bổng
+ Học bổng thạc sĩ: 25.000.000đ/suất
+ Học bổng tiến sĩ: 75.000.000đ/suất
– Tùy theo tình hình thực tế, số suất học bổng của học viên hoặc nghiên cứu sinh có thể điều chỉnh theo từng trình độ sao cho đảm bảo tổng số tiền được cấp hàng năm.

Link thông báo chi tiết

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C phòng C13 lầu 1

Search VN