Chương trình học bổng Chính phủ Ấn Độ bậc cao học năm học 2021 - 2022

Chương trình học bổng Chính phủ Ấn Độ bậc cao học cho năm học 2021 - 2022 được Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu như sau:
  • Các chương trình: 
- General Scholarship Scheme (GSS)
- Education Exchange Programme (EEP)
- Mekong Ganga Cooperation (MGC) 
- ICCR Scholarship Scheme for Indian Culture (SSIC)
  • Thời hạn nộp hồ sơ: 29/4/2021 (thứ Năm)
  • Yêu cầu và các thông tin chi tiết: File đính kèm

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C phòng C13 lầu 1

Search VN