Chương trình học bổng tiến sĩ tại Hàn Quốc dành cho giảng viên các trường đại học ASEAN (HEAT)

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh nhận được thông tin từ Hội đồng giáo dục Đại học Hàn quốc (KCUE) về việc Quỹ hợp tác ASEAN - Hàn Quốc tài trợ 30 suất Học bổng toàn phần năm 2020 chương trình Tiến sĩ (03 năm) tại Hàn Quốc dành cho các giảng viên thuộc các trường thành viên của ASEAN (đáp ứng điều kiện tuyển chọn). Mọi thông tin chi tiết về chương trình học bổng vui lòng tham khảo 02 tập tin tài liệu đính kèm.

Ghi chú: Trường Korea University tuyển PhD lĩnh vực tài nguyên-năng lượng, môi trường, địa kỹ thuật. 

Thời hạn nộp hồ sơ: tham khảo trang 6/10 của tập tin hướng dẫn nộp đơn (2020 HEAT program guidelines) trong file đính kèm

File đính kèm 1

File đính kèm 2

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C phòng C13 lầu 1

Search VN