ThS. Bùi Kim Ngọc

Thông tin cá nhân

Chức vụ: Giảng viên

Nơi đang công tác:

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên , ĐHQG-HCM

Khoa Địa chất

Bộ môn Thạch học và Khoáng sản

Điện thoại: 0919 025 037

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tải lý lịch khoa học

 

Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu
Lĩnh vực chuyên môn:
- Lĩnh vực: Địa chất
- Chuyên ngành: Địa chất
- Chuyên môn: Thạch học - khoáng vật


Hướng nghiên cứu:
- Thạch học - khoáng vật
- Ngọc học

 

Đề tài/dự án

Đặc điểm địa chất, thạch luận các đá metacarbonat khu vực Sa Thầy, Kon Tum và khả năng sử dụng làm đá mỹ nghệ, 2019. Đại học Quốc gia Tp.HCM (chủ nhiệm).

Thạch luận nguồn gốc các đá magma tiền Cambri khu vực Phan Si Pan Tây Bắc Việt Nam, 2017. Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc Gia (tham gia).

Đặc điểm thạch học, khoáng vật và chất lượng corindon khu vực Khe Tre, Ea Dar, Ea Kar, Đắk Lắk. 2015. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM (chủ nhiệm).

Xác định môi trường trầm tích của lô 102 bồn trũng sông Hồng dựa trên tài liệu thạch học - địa vật lý giếng khoan. 2013. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM (tham gia).

 

Bài báo trong nước

Bùi Kim Ngọc, Phạm Trung Hiếu, Phạm Minh, Lê Đức Phúc, 2021. Đặc điểm thành phần khoáng vật trong đá metacarbonat khu vực Sa Thầy, Kon Tum và khả năng ứng dụng của metacarbonat trong đá mỹ nghệ. Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ. 5(2):1086-1100

Bùi Kim Ngọc, Nguyễn Kim Hoàng, 2015. Đặc điểm thạch học, khoáng vật và chất lượng ngọc học corundum khu vực Khe Tre, Ea Dar, Ea Kar, Đắk Lắk. Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ, tập 18, số T16, 55-66

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C phòng C13 lầu 1

Search VN