ThS. Ngô Thị Phương Uyên

Thông tin cá nhân

Chức vụ: Giảng viên

Nơi đang công tác:

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên , ĐHQG-HCM

Khoa Địa chất

Bộ môn Địa chất cơ sở

Điện thoại: 0918 658 391

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Tải lý lịch khoa học

 

Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu
Lĩnh vực chuyên môn:

- Lĩnh vực: Khoa học Trái đất / Earthscience

- Chuyên ngành: Khoa học Địa chất / Geological Science

- Chuyên môn: Địa mạo / Geomorphology

Hướng nghiên cứu:

- Địa mạo trầm tích vùng Đồng bằng Sông Cửu Long/Geomorphology and deposition in Mekong River Delta

- Ứng dụng viễn thám và GIS trong Địa Chất, địa mạo/ Applying Remote sensing and GIS on Geology and Geomorphology

 

Đề tài/dự án

Sự biến đổi tướng trầm tích Pleistocene muộn-Holocene của lõi khoan VL1 (Vĩnh Long, ĐBSCL) và ảnh hưởng của môi trường trầm tích đến thuộc tính địa kỹ thuật. 2018. Đại học Quốc gia Tp.HCM (tham gia).

Đặc điểm địa kỹ thuật của cấu trúc trầm tích Pleistocene muộn- Holocene trong đồng bằng thấp theo hướng phát triển của Đồng bằng sông Cửu Long. 2018. Đại học Quốc gia Tp.HCM (tham gia).

Đặc điểm trầm tích Pleistocene muộn-Holocene và thuộc tính địa kỹ thuật của lõi khoan MR2 (Cao Lãnh, ĐBSCL). 2014. Đại học Quốc gia Tp.HCM (tham gia).

Địa mạo ven biển Trà Vinh. 2014. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM (chủ nhiệm).

Địa mạo ven biển Bến Tre. 2014. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM (tham gia).

Nghiên cứu tiến hóa địa mạo và trầm tích Holocene muộn đới ven biển châu thổ song Cửu Long dưới tác dộng của triều-sóng và xây dựng mô hình bồi xói bờ biển. 2012. Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc Gia (tham gia).

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C phòng C13 lầu 1

Search VN