TS. Nguyễn Thị Tố Ngân

Thông tin cá nhân

Chức vụ: Giảng viên

Nơi đang công tác:

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên , ĐHQG-HCM

Khoa Địa chất

Bộ môn Địa chất cơ sở

Điện thoại: 0932 728 794

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tải lý lịch khoa học

 

Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu
Lĩnh vực chuyên môn:

- Lĩnh vực: Khoa học Trái đất/Earth Science.

- Chuyên ngành: Viễn thám, Địa mạo, Địa chất Môi trường, Thiên tai/Remote sensing, Geomorphology, Environmental Geology, Disasters

- Chuyên môn: Kỹ thuật viễn thám, GIS, xây dựng các loại bản đồ môi trường, xây dựng mô hình dự đoán tai biến/Processing remote sensing, GIS, mapping categories of environmental maps, building the models of predicting hazards


Hướng nghiên cứu:

- Sử dụng các kỹ thuật để trích lọc các thông tin mặt đất từ ảnh viễn thám/Analyzing satellite images or aerial photos to extract information of the earth surface.

- Sử dụng GIS và viễn thám để xây dựng các mô hình dự đoán tai biến (sạt lở)/Using GIS and remote sensing to build the model of predicting hazards (landslides).

- Sử dụng GIS và viễn thám để quan trắc biến động môi trường khu vực ven biển/Using GIS and remote sensing to observating and measuring environmental changes of coastal areas.

  

Đề tài/dự án

Xây dựng mô hình trích lọc thông tin thực phủ từ ảnh vệ tinh Landsat – Ứng dụng tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. 2018. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM (chủ nhiệm).

Lựa chọn vị trí xây dựng cánh đồng năng lượng mặt trời trên cơ sở ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) và phương pháp đánh giá đa tác nhân ở tỉnh Bình Thuận, Việt Nam. 2018. Đại học Quốc gia Tp.HCM (tham gia).

 

Bài báo quốc tế

Thi-To-Ngan Nguyen and Cheng-Chien Liu; “Combining bivariate and multivariate statistical analyses to assess landslide susceptibility in the Chen-Yu-Lan watershed, Nantou, Taiwan”; Sustainable Environment Research Vol. 24(4); pp. 257-271; 2014

Thi-To-Ngan Nguyen and Cheng-Chien Liu; “A New Approach Using AHP to Generate Landslide Susceptibility Maps in the Chen-Yu-Lan Watershed, Taiwan”; Sensors 19(3); 2019

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C phòng C13 lầu 1

Search VN