ThS. Lê Hữu Tuấn

Thông tin cá nhân

Chức vụ: Giảng viên

Nơi đang công tác:

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên , ĐHQG-HCM

Khoa Địa chất

Bộ môn Địa chất cơ sở

Điện thoại: 0977 998 942

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Tải lý lịch khoa học

 

Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu
Lĩnh vực chuyên môn:

- Lĩnh vực: Khoa học Trái đất

- Chuyên ngành: Địa chất

- Chuyên môn: Địa chất môi trường

Hướng nghiên cứu:

- Tin học ứng dụng trong địa chất

- Môi trường trầm tích tam giác châu

 

Đề tài/dự án

Đặc điểm địa kỹ thuật của cấu trúc trầm tích Pleistocene muộn- Holocene trong đồng bằng thấp theo hướng phát triển của Đồng Bằng Sông Cửu Long. 2018. Đại học Quốc gia Tp.HCM (tham gia).

Đặc điểm trầm tích hệ thống giồng cát khu vực ven biển tỉnh Bến Tre và khả năng chứa nước. 2017. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM (chủ nhiệm).

Đặc điểm trầm tích Pleistocene muộn- Holocene và thuộc tính địa kỹ thuật của lõi khoan MR2 (Cao Lãnh, ĐBSCL). 2014. Đại học Quốc gia Tp.HCM (tham gia).

Đánh giá chất lượng sét khu vực huyện Long Hồ, Vĩnh Long và khả năng ứng dụng làm sét gạch ngói. 2011. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM (chủ nhiệm).

 

Bài báo trong nước

Nguyễn Thị Mộng Lan, Nguyễn Hoàng Nguyên, Huỳnh Mai Lý, Lê Hữu Tuấn, Võ Thị Hồng Quyên. Tác động của công trình đến thay đổi đƣờng bờ biển tỉnh Trà Vinh, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, Tập 19, Số 1; 2019: 31–40

Lê Hữu Tuấn, Trương Minh Hoàng, Ngô Thị Phương Uyên. Đánh giá chất lượng sét qua lõi khoan VL1 Vĩnh Long và khả năng ứng dụng sản xuất gạch ngói, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ ĐHQG - HCM, 16, số M2 - 2013, 64-73, 2014

Lê Hữu Tuấn, Nguyễn Thị Mộng Lan, Tạ Thị Kim Oanh. Đặc điểm môi trường trầm tích ven biển và thay đổi đường bờ tỉnh Trà Vinh, Đồng bằng Sông Cửu Long, Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất, 3/T.34, 350-358,2012, 2012 

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C phòng C13 lầu 1

Search VN