TS. Trần Thị Hoàng Hà

Thông tin cá nhân

Chức vụ: Phó trưởng khoa, Giảng viên

Nơi đang công tác:

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên , ĐHQG-HCM

Khoa Địa chất

Bộ môn Địa chất cơ sở

Điện thoại: 0937 077 688

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tải lý lịch khoa học

 

Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu
Lĩnh vực chuyên môn:

- Lĩnh vực: Khoa Học Địa Chất / Geology

- Chuyên ngành: Trầm Tích Học / Sedimentology

- Chuyên môn: Thạch học trầm tích - Môi trường trầm tích / Sedimentary Petrography - Depositional Environment


Hướng nghiên cứu:

- Thạch luận của các thành tạo cacbonat / Petrology of carbonate rocks.

- Đặc điểm địa chất, địa hóa của các thành tạo đá vôi có nguồn gốc suối khoáng lạnh ở vùng đông An-pơ / Geological setting and geochemistry of spring associated limestone of the Eastern Alps.

  

Đề tài/dự án

Địa mạo trầm tích huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang, ứng dụng cho nuôi trồng thủy hải sản, 2011. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM (tham gia).

Đặc điểm thạch học và môi trường thành tạo của đá vôi vùng Tà Thiết, tỉnh Bình Phước, 2009. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM (chủ nhiệm).

Khảo sát, đánh giá và định hướng sử dụng loại đất than bùn khu vực nông trường Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM, 2004. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM (chủ nhiệm).

 

Bài báo quốc tế

Ha Tran, Eugen Rott, Diethard Sanders, 2019. Exploring the niche of a highly effective biocalcifier: Calcification of the eukaryotic microalga Oocardium stratum Nägeli 1849 in a spring stream of the Eastern Alps”. Facies volume 65:37 (Publisher: Springer Berlin Heidelberg).

Marco Cantonati, Stefano Segadelli, Kei Ogata, Ha Tran, Diethard Sanders, Reinhard Gerecke, Eugen Rott, Maria Filippini, Alessandro Gargini, Fulvio Celico, 2016. A global review on ambient Limestone-Precipitating Springs (LPS): Hydrogeological setting, ecology, and conservation. Science of the Total Environment, volume 568, page 624- 637 (Publisher: Elsevier). 

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C phòng C13 lầu 1

Search VN