ThS. Đỗ Ngọc Thanh

Thông tin cá nhân

Chức vụ: Giảng viên

Nơi đang công tác:

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên , ĐHQG-HCM

Khoa Địa chất

Bộ môn Địa chất biển và Dầu khí

Điện thoại: 0934 182 903

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tải lý lịch khoa học

 

Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu
Lĩnh vực chuyên môn:

- Lĩnh vực: Địa chất, Môi Trường

- Chuyên ngành: Địa chất thủy văn – môi trường

- Chuyên môn: Địa chất thủy văn – môi trường


Hướng nghiên cứu:

- Đặc điểm địa chất thủy văn, mô hình hóa nước ngầm.

- Tác động môi trường trong khai thác và sử dụng tài nguyên nước.

  

Đề tài/dự án

Nghiên cứu đặc điểm địa chất, nguồn gốc pegmatit khu vực Đắk Rve – Kon Gô, Kon Rẫy, Kon Tum và khả năng sử dụng chúng trong công nghiệp, 2019. Đại học Quốc gia Tp.HCM (tham gia).

Ứng dụng phương pháp phân tích sóng mặt đa kênh và ảnh điện để xác định các tham số của môi trường đất đá trong địa chất công trình, 2019. Đại học Quốc gia Tp.HCM (tham gia).

Đặc tính thạch học và biến đổi sau trầm tích ảnh hưởng đến độ rỗng và độ thấm của cát kết Oligocen, lô 15-1/05, bể Cửu Long, 2019. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM (chủ nhiệm).

 

Bài báo trong nước

Đỗ Ngọc Thanh, Phạm Thị Duyên, Liêu Kim Phượng, Đặc tính thạch học và biến đổi sau trầm tích ảnh hưởng đến độ rỗng và độ thấm của cát kết Oligocen, lô 15-1/05, bể Cửu Long, 2020. Tạp chí Phát Triển KH&CN.

Đỗ Ngọc Thanh, Bùi Thị Luận, Mối tương quan về đặc điểm địa hóa đá mẹ với thành phần hóa học của dầu thô ở cấu tạo LD, Lô 15-1/05, bồn trũng Cửu Long, 2017. Tạp chí Phát Triển KH&CN, tập 20, số T3, pp.107-118. 

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C phòng C13 lầu 1

Search VN