Hội nghị Cán bộ - Viên chức Khoa Địa chất năm học 2021-2022

Hội nghị Cán bộ - Viên chức Khoa Địa chất năm học 2021-2022

Ngày 25/11/2021,  Chi ủy Khoa Địa chất và BCN Khoa phối hợp cùng với Ban chấp hành công đoàn Khoa đã tổ chức Hội nghị CB - VC năm học 2021-2022 online. Tại Hội nghị, PGS.TS. Phạm Trung Hiếu – Trưởng khoa đã báo cáo tổng kết năm học 2020-2021 đồng thời nêu lên những nhiệm vụ trọng tâm của toàn khoa năm học 2021-2022. ThS. Đỗ Thị Ngọc Học – Chủ tịch Công đoàn đã báo cáo tổng kết hoạt động của trường năm học 2020-2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của trường năm học 2021-2022. Các Cán bộ - Viên chức Khoa đã tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận sôi nổi về nội dung và các vấn đề nêu ra trong các báo cáo. Hội nghị cũng đã bầu ra 7 đại biểu tham dự Hội nghị CB-VC trường.

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C, lầu 1, phòng C12A

Search VN