THƯ MỜI DỰ HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC KHOA ĐỊA CHẤT NH 2021-2022

THƯ MỜI DỰ HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC KHOA ĐỊA CHẤT

 Kính gửi Quý thầy cô - CBVC Khoa Địa chất.

- Theo Công văn số 266/KH-KHTN ngày 03 tháng 11 năm 2021 của Trường ĐH KHTN về việc tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2021 - 2022;

- Ban chủ nhiệm Khoa và Ban chấp hành Công đoàn thống nhất kế hoạch tổ chức hội nghị CBVC như sau:

- Thời gian tiến hành:

       Sáng thứ năm, ngày 25 tháng 11 năm 2021

       Bắt đầu:  8h30

       Kết thúc: 11h (dự kiến)

  - Địa điểm (họp online): Phòng họp zoom.

             ID: 475 544 050
             Pass: 524631

Nội dung chính như sau:

A- Báo cáo và thảo luận

B - Bầu đại biểu tham dự Hội nghị CBVC Trường

C- Đề cử nhân sự tham gia ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023  

Vì tính chất quan trọng của hội nghị, đề nghị các Trưởng bộ môn, các thầy cô sắp xếp thời gian, kể cả bố trí hoãn giờ giảng dạy (nếu trùng giờ) để tham dự hội nghị đầy đủ và đúng giờ; chuẩn bị ý kiến để thảo luận trong hội nghị.

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C, lầu 1, phòng C12A

Search VN