Tuyển dụng viên chức năm 2020 của Liên đoàn địa chất Trung Trung Bộ

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 của Liên đoàn địa chất Trung Trung Bộ 

Vị trí Điều tra địa chất và thăm do khoáng sản, chuyên ngành địa chất: 20 chỉ tiêu

Vị trí Điều tra địa chất và thăm dò khoáng sản: 08 chỉ tiêu

- Chuyên ngành Trắc địa: 04 chỉ tiêu

- Chuyên ngành Địa Vật lý: 02 chỉ tiêu

- Chuyên ngành khoan: 02 chỉ tiêu

Vị trí Phân tích mẫu địa chất, khoáng sản: 02 chỉ tiêu

Thông tin chi tiết thông tin tuyển dụng (file đính kèm)

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C phòng C13 lầu 1

Search VN