Thông báo về việc đăng ký học phần:

GVK gửi đến sinh viên một số lưu ý trong việc đăng ký học phần như sau:
- GEO10061- Kiến tạo: lớp mở chung cho K19DCH (Địa chất) và K20KDC(Kỹ thuật địa chất);
- GEO10013-Thực tập địa chất: lớp cho K19DCH
- GEO10052- Địa mạo: lớp mở cho K20KDC, sinh viên khóa trên của DCH nếu còn nợ có thể đăng ký lớp này học lại.
Riêng với các khóa chương trình cử nhân Địa chất học, từ học kì I/21-22, có một số thay đổi:
- GEO10014-Địa chất công trình đại cương thay thế bằng GEO10059-Địa chất công trình;
- GEO10019-Kiến tạo cơ sở thay thế bằng GEO10061-Kiến tạo;
- GEO10020-Khoáng sản đại cương thay thế bằng GEO10062-Khoáng sản;
Sinh viên còn nợ có thể đăng ký các môn thay thế để học lại.
Nếu còn vấn đề chưa rõ, SV có thể liên hệ GVK - Cô Thùy Dung (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) để được giải đáp.

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C, lầu 1, phòng C12A

Search VN