Danh sách sinh viên thực hiện khóa luận/đồ án tốt nghiệp HK2/20-21

Danh sách sinh viên thực hiện khóa luận/đồ án tốt nghiệp HK2/20-21: Chi tiết xem tại đây

Tất cả các bạn SV đủ điều kiện làm khóa luận chú ý đăng ký học phần "Khóa luận tốt nghiệp" trên hệ thống Portal theo đúng thời gian quy định.

Các bạn SV đủ điều kiện thực hiện đồ án phải đăng ký "Đồ án tốt nghiệp" và chọn thêm 02 môn tự chọn. Danh sách môn tự chọn sẽ thông báo sau khi có kết quả xét chuyên ngành lớp B học kỳ này.

Mọi thắc mắc và cần hỗ trợ vui lòng liên hệ GVK.
Thân mến.

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C, lầu 1, phòng C12A

Search VN