Thông báo v/v sinh viên đánh giá môn học, giảng viên và khóa học HK1/2020-2021

Đánh giá môn học và khóa học là hoạt động bắt buộc và là một trong những căn cứ đánh giá kết quả rèn luyện.

Sinh viên các khóa lưu ý thời gian thực hiện đánh giá từ 21/12/2020 - 08/01/2021.

Chi tiết thông báo xem tại đây

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C, lầu 1, phòng C12A

Search VN