Chương trình trao đổi tại Đại học Kyushu (Nhật Bản)

Chương trình trao đổi tại Đại học Kyushu (Nhật Bản) học kỳ mùa xuân như sau:
 
1. Chương trình:
Ứng viên có thể đăng ký một trong hai chương trình: (1) School and Graduate School, (2) Japan in Today's World (JTW). 
a. School and Graduate School:
- Thời gian: 01 năm học (từ tháng 4 đến tháng 3); 01 học kỳ (từ tháng 4 đến. tháng 9).
- Ngôn ngữ: Tiếng Nhật hoặc tiếng Anh (khóa học bằng tiếng Anh vui lòng tham khảo tại http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/intlweb/en/student/english). 
- Số lượng sinh viên trao đổi: 02.  
- Yêu cầu:
• Ứng viên đã hoàn thành ít nhất 01 năm học;
• Điểm trung bình (GPA): 3.2/4.0;
• Trình độ tiếng Nhật: N1 hoặc Level 1 (đối với ứng viên mong muốn học bằng tiếng Nhật);
• Trình độ tiếng Anh TOEFL iBT 79 hoặc IELTS 6.0 (đối với ứng viên mong muốn theo học bằng tiếng Anh);
b. Chương trình JTW:
 - Thời gian: 01 học kì (từ tháng 4 đến tháng 7).
 - Ngôn ngữ: Tiếng Anh.
 - Số lượng sinh viên trao đổi: 02.
 - Yêu cầu: 
• Ứng viên là sinh viên bậc đại học đã hoàn thành ít nhất 01 năm học;
• Điểm trung bình (GPA): 3.2/4;
• Bằng tiếng Anh TOEFL iBT 79 hoặc IELTS 6.0. 
2. Hồ sơ tham gia Chương trình:
- Bảng liệt kê các giấy tờ cần nộp (mẫu đính kèm);
 - Đơn xin ứng tuyển chương trình (mẫu đính kèm);
 - Bảng điểm dịch công chứng;
 - Thư đề cử (chữ ký bằng mực tươi);
 - Bản sao hộ chiếu;
 - Bản sao chứng minh trình độ ngoại ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Nhật;
- Bản kế hoạch học tập (dành cho ứng viên muốn quy đổi tín chỉ; ứng viên chương trình JTW không bắt buộc) (mẫu đính kèm);
- Kế hoạch nghiên cứu (dành cho ứng viên tham gia chương trình nghiên cứu) (mẫu đính kèm);
- Bản sao bằng đại học (đối với ứng viên đăng ký Graduate School); Ngoài ra, ứng viên tham gia chương trình JTW phải nộp kèm:
- 02 thư đề cử từ Ban Chủ nhiệm khoa hoặc Giảng viên;
 - 01 bài luận từ 800 - 1000 từ về chủ đề “Tại sao bạn muốn tham gia JTW?”
 - 01 đề xuất kế hoạch học tập độc lập (nếu có);
 - 01 đề xuất nghiên cứu thực nghiệm (nếu có).
3. Chi phí tham gia Chương trình: Chi phí tham gia Chương trình hàng tháng dự kiến như sau: 
- Chỗ ở: 15,000 - 50,000 yên;
 - Ăn uống: 30,000 yên;
 - Di chuyển: 10,000 yên;
 - Sách vở, dụng cụ học tập: 5,000 yên;
 - Bảo hiểm: 2,000 yên;
 - Các chi phí sinh hoạt cá nhân khác: 20,000 yên. 
4. Hỗ trợ tài chính: JASSO và MEXT Scholarship (thông tin chi tiết vui lòng xem file Instruction đính kèm).
5. Quy trình ứng tuyển: 
Gửi hồ sơ bản giấy (1 bản chính 1 bản sao) đến Phòng Quan hệ Đối ngoại (F.105, 227 Nguyễn Văn CỪ P4 Q5), đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ email internationalrelations@hcmus.edu.vn trước 16:00 ngày 23/10/2020.

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C, lầu 1, phòng C12A

Search VN