Thông báo: Nộp đơn xét chuyên ngành - HKI/2020-2021

Điều kiện để vào chuyên ngành:
- Đã hoàn tất 4 học phần anh văn (hoặc đã nộp chứng chỉ đạt chuẩn trình độ tiếng Anh B1.2 theo quyết định 1168/QĐ-KHTN-ĐT)
- Không nợ quá 10 tín chỉ (trong đó không nợ quá 6 tín chỉ cơ sở ngành)
 
Các chuyên ngành được đăng ký: Địa chất khoáng sản, Ngọc học, Địa chất công trình - thủy văn, Địa chất Môi trường, Địa chất Dầu khí, Địa chất Biển.
 
Mỗi sinh viên được đăng ký xét 3 chuyên ngành theo thứ tự ưu tiên: Nguyện vọng 1 - Nguyện vọng 2 - Nguyện vọng 3
 
Lưu ý: Số lượng sinh viên mỗi chuyên ngành (dự kiến) là 10 sinh viên. Nếu số lượng sinh viên đủ điều kiện vào chuyên ngành chưa đủ hoặc vượt quá 10, những bạn này sẽ được chuyển sang nguyện vọng 2, tương tự như thế cho nguyện vọng 3 (xếp thứ tự theo điểm trung bình học tập).
 
Thời gian nộp đơn xét chuyên ngành: từ 22/7/2020 - 15/8/2020. Các bạn K17 nộp đơn cho lớp trưởng tổng hợp. Các khóa khác nộp trực tiếp cho GVK
Địa điểm nộp: Văn phòng Khoa (cơ sở Nguyễn Văn Cừ).
 
Mọi thắc mắc liên hệ Giáo vụ Khoa.
Thân ái.

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C, lầu 1, phòng C12A

Search VN