Thông báo danh sách các lớp sẽ chuyển sang học tập trung từ 18/5/2020

THÔNG BÁO danh sách các lớp sẽ chuyển từ học online sang học tập trung (chi tiết xem file đính kèm):

Thông tin phòng học cụ thể sẽ được cập nhật trên Portal và thông báo trên Fanpage, Web Khoa trước 17/5/2020.

Các bạn sinh viên chú ý theo dõi thông báo mới nhất.

1. Danh sách các môn chung do Khoa Địa chất quản lý (Khoa học Trái đất, Tinh thể - Khoáng vật):

https://drive.google.com/file/d/1ZuW9sXJDswaq-dQUBqe58Qke6We553a9/view?usp=sharing

2. Danh sách các môn cơ sở ngành - chuyên ngành:

https://drive.google.com/file/d/19K5md0GM2BRh8yC2z4mcR0Al91Hal7xJ/view?usp=sharing

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C, lầu 1, phòng C12A

Search VN