Thông báo: Khoa Địa chất không sử dụng hệ thống quản lý lớp học online Moodle

Hiện nay, Khoa Địa chất không sử dụng hệ thống quản lý lớp học online Moodle. Giảng viên và sinh viên có thể tương tác qua email sinh viên. Tất cả thông báo liên quan đến dạy và học online sẽ được gửi qua email, cập nhật trên website, fanpage Khoa và group các lớp.

Các bạn sinh viên chú ý kiểm tra email sinh viên và cập nhật thông tin, thông báo trong thời gian học online.

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C, lầu 1, phòng C12A

Search VN