Thông báo về việc sinh viên, học viên nghỉ học hết tháng 3

Thực hiện theo công văn số 419/ĐHQG-VP ngày 06/3/2020 của Đại học Quốc gia TPHCM cho phép sinh viên, học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

     Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo đến sinh viên, học viên của Trường được nghỉ học đến hết tháng 3/2020. Các đơn vị thông báo đến viên chức, người lao động, sinh viên, học viên biết và thực hiện.

     Phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo Sau đại học, các Trung tâm thông báo kế hoạch học tập trong thời gian tiếp theo đến sinh viên và học viên.

     Trong thời gian nghỉ học, các đơn vị tăng cường sử dụng công nghệ để tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên trong học tập trực tuyến.

     Các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện vệ sinh tổng thể, tiêu độc khử trùng toàn bộ khuôn viên trường học thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của nhà trường về công tác phòng chống dịch bệnh.   

     Viên chức, người lao động vẫn đi làm bình thường theo kế hoạch.

     Tùy theo tình hình diễn biến thực tế của dịch bệnh và chỉ đạo của các cơ quan chức năng, Trường sẽ tiếp tục có thông báo mới đến các đơn vị.

Trân trọng./.

 

Link xem chi tiết thông báo

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C, lầu 1, phòng C12A

Search VN