Thông báo đăng ký học phần qua mạng HK2/2019-2020 - ĐHCQ

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký học phần qua mạng học kỳ 2 năm học 2019-2020

cho sinh viên hệ Đại học chính quy

               Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020, Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên hệ Đại học chính quy về việc đăng ký học phần (ĐKHP) qua mạng trong HK2/2019-2020 như sau:

 1. Thời gian đăng ký và điều chỉnh:

Từ 9h ngày

Đến 18h ngày

Khóa

Nội dung thực hiện

Ngành được

đăng ký

Ghi chú

03/02/2020

08/02/2020

K18 về trước

Đăng ký học phần

Công nghệ thông tin

 

04/02/2020

08/02/2020

K18 về trước

Đăng ký học phần

Toán, Sinh, CNSH

 

05/02/2020

08/02/2020

K18 về trước

Đăng ký học phần

Các ngành còn lại

Đăng ký AV4

13/02/2020

16/02/2020

K19 về trước

ĐKHP AV1, AV2, AV3, THCS, HP Tự chọn và HP học lại

Tất cả các ngành

SV xem file kế hoạch đính kèm

19/02/2020

22/02/2020

K19 về trước

Điều chỉnh ĐKHP lần 1

Tất cả các ngành

Tuần học đầu tiên

27/02/2020

28/02/2020

K19 về trước

Điều chỉnh ĐKHP lần 2

Tất cả các ngành

(*)

   (*): Sau đợt Điều chỉnh ĐKHP lần 2, tất cả các yêu cầu điều chỉnh ĐKHP sẽ không được giải quyết

 1. Điều kiện đăng ký:
 • Đăng ký đúng các học phần đã được Khoa thông báo cho mỗi khóa học trong học kỳ
 • Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học phần học trước (nếu có) và điều kiện ngoại ngữ
 • Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 25TC

 

Lưu ý:  

 • Nhà trường sẽ đăng ký HP bắt buộc cho SV K19. SV chỉ đăng ký Anh văn, THCS và HP Tự chọn
 • Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ P.CTSV. Email P.CTSV: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • SV liên hệ Giáo vụ các Khoa khi cần hỗ trợ đăng ký các học phần giai đoạn 2
 • Email hỗ trợ Giáo vụ khoa CNTT: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Email hỗ trợ Phòng Đào tạo: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Trường chỉ trả lời email ĐKHP cho SV dùng email trường và trong thời gian đăng ký.

                                                                                                                                                                                      TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

xem thêm

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C, lầu 1, phòng C12A

Search VN